Aller au contenu

Index nominum

Afficher toutes les informations ⮟

  • ISBN: 978-2-8124-0375-0
  • ISSN: 2109-8042
  • DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-4530-9.p.0291
  • Éditeur: Classiques Garnier
  • Date de parution: 26/03/2012
  • Langue: Français
Accès libre
Support: Numérique
291

index nominum

Abbagnano, N. : 72n

Abraham : 234

Adam : 153n, 187n, 189

Akkerman, F. : 10, 61n

Alain de Lille 130n,

Albiac, G. : 14, 15n, 175

Alexandre VI : 25

Alfieri, V. : 11n

Almaleh, G. : 12n

Alpakhar, J. : 52

Althusser, L. : 14, 17, 18, 53, 60n, 92n, 129, 146, 164n, 214n

Altini, C. : 100n

Altmann, A. : 199n,

Ambroise de Milan : 130n

Ammirato, S. : 31, 33

Andújar, A.H. 124n

Anstett, J.-J. 166n

Anselmi, G.M. : 147n, 218n,

Appuhn, Ch. : 51n, 182n, 187n,

Arioste : 163

Aristarque de Samos : 145n

Aristote : 38, 53, 146, 148, 174n, 176, 205n

Armogathe, J.R. : 157n

Arps-De Wilde, E. : 90n

Aubert, P. : 21

Augustin d’Hippone : 174

Avignon de, R. : 21n

Averroès (Ibn Ruchd) : 244n

Bachelard, G. : 178n

Bacon, F. : 31, 50, 51n, 55, 57, 58n, 112n, 156n, 157n, 237

Badaloni, N. : 72n

Balibar, É. : 125n, 130n, 140, 147n, 158n, 159n, 160n, 170n, 176n, 221n, 222n, 240, 242, 244

Barbaras, F. : 16n

Baraquin, A. : 12n

Barcia, F. : 23n

Barincou, E. : 71n

Battistini, A. : 208n

Baumgarten, A.G. : 177, 178n

Bayle, P. : 227

Benjamin, W. : 86

Bennet, J. : 170n, 184n

Bergson, H. : 169n

Bernard de Clairvaux : 130n

Bernhardt, J. : 126n

Berns, Th. : 217n

Bertelli, S. : 245n

Bertman, M. : 16n

Bertrand, M. : 182n

Besold, Ch. : 34-35

Bianchi, L. : 218n

Bienenstock, M. : 168n

Blumenberg, H. : 191n, 229n

Bobbio, N. : 91n, 126n

Bock, G. : 40n, 130n,

Bodei, R. : 182n

Bodin, J. : 38, 138n

Boèce : 67, 174n

Bonicalzi, F. : 159n

Bonnant, G. : 20-21

Bonsiepen, W. : 17n, 179n

Bordoli, R. : 20n, 182n

Bostrenghi, D. : 16n, 126n, 160n, 182n, 221n, 228n,

Botero, G. : 38

Bourel, D. : 199n

Bourg, J. : 39n

Bouveresse, R. : 134n, 143n, 182n, 184n, 203n

Bove, L. : 10, 13, 14n, 52n, 55n, 56n, 107n, 175n, 176n, 245n,

Bovero, M. : 126n

Boxel, H. : 53

Breton, S. : 172n

Brisson, L. : 203n

Bruni, L. : 225

Bruno, G. : 244n

Bujanda de, J.M. : 21n

Burgh, A. : 220n

Burot, L. : 92n

292

Cahné, P.-A. : 157n

Callois, R. : 56n

Camille Marcus Furius : 84

Campanella, T. : 165n

Canone, E. : 150n, 159n

Cantimori, D. : 22n

Cantoni, R. : 232n

Canziani, G. : 41n

Caporali, R. : 79n

Cassirer, E. : 54n

Castelain, M. : 30n

César Borgia (dit le Valentinois) : 49, 218

Chamla, M. : 192n, 230n

Chevallier, M. : 126n

Chiereghin, F. : 16n

Chouet, P. : 21

Chouet, S. : 21

Cicéron : 121, 165n

Clapmar, A. : 27, 28, 31-35, 61n, 63n, 238

Clarke, S. : 168, 169n

Colerus, J. : 20n

Colonna, F. : 116n

Copernic, N. : 145n

Coriolan Gnaeus Marcius : 109

Cornu, A. : 187n

Corsano, A. : 89n, 182n

Cortellazzo, M. : 163n,

Costa, P. : 90n

Court De La : 28, 40n, 61n, 95n, 114n, 119n, 121n, 132n, 238 ; voir Hove van

Cristofolini, P. : 54n, 56n, 102n, 103n, 134n, 138n, 142, 177n, 207n, 208n, 209n

Croce, B. : 237n

Cropsey, J. : 147n

Curley, E. : 71n, 107n, 158n

Cyrus : 79n, 83n, 163

D’Andrea, D. : 91n-92n

De Angelis, E. : 150n

De Deugd, C. : 181n-183n

De Dijn, H. : 16n

De Kanter, B.J.A. : 90n

De Michelis, F. : 89n

De Napoli, G. : 165n

Del Lucchese, F. : 56n, 116n, 130n

Del Vecchio, G. : 11n

Delbos, V. : 202

Deleuze, G. : 17, 63, 159n

Démocrite : 16n, 53

Depadt-Ejchenbaum, M. : 12n

Depré, O. : 159n

Derrida, J. : 103n

Descartes, R. : 9, 27, 41-50, 51-52, 142n, 144n, 145n, 156n, 157n, 159n, 182n, 187, 234, 237-238

Di Vona, P. : 16n, 152, 153, 178n, 203n

Diodato, R. : 155n

Diodore de Sicile : 220, 224

Dion Cassius : 21

Dionisotti, C. : 147n

Donati, C. : 108n

Dotti, U. : 130n

Droetto, A. : 70n, 232

Duchesnau, F. : 149n

Dujovne, L. : 202n

Dupont, P. : 39n

Duprat, G. : 131n

Ecole, J. : 184n

Edwards, Ch.S. : 90n

Elisabeth de Bohème : 40-41, 48-49, 238

Engels, F. : 164n

Épicure : 16n, 53, 174n, 244n, 245n

Ésiode : 212n

Esposito, R. : 64n, 93n, 127n, 129, 130n-131n, 163n, 217n

Étrillard, M. : 202n

Euclide : 140-142, 239

Eusèbe de Césarée : 130n

Faraklas, G. : 44n

Fattori, N. : 157n

Feenstra, R. : 90n

Ferdinand II d’Aragon (dit le Catholique) : 25

Fergnani, F. : 232n

Feuerbach, L. : 245n,

Fichte, J.G. : 11n

Filippi, I. : 176n

Firpo, L. : 21n, 23n,

Forge de la, L. : 182n

Forni, E.M. : 191n

Foscolo, U. : 11n, 35

Foucault, M. 222n

Francès, M. : 40n, 56n, 104n, 132n,

Franciosini, L. : 21

Galilée : 141, 145n, 222n

Gallicet Calvetti, C. : 13, 15, 55, 56, 84n, 148n

Gamba, B. : 20

Gandillac de, M. : 17n, 86n

Garin, E. : 214n

Garret, D. : 170n

293

Gassendi, P. : 16n

Gauthier, D.P. : 91n

Gautier VI de Brienne : 109

Gebhardt, C. : 9, 11, 12, 13n, 15n, 31n, 74n, 85n, 99n, 103n, 132n

Geneste, P. : 39n

Gentili, A. : 60

Gerber, A. : 20n, 21n, 24n

Gerbier, L. : 70n, 146n

Gerhardt, C.I. : 168n

Geuna, M. : 138n

Giancotti, E. : 16n, 150n, 160n, 232n,

Giano della Bella : 108

Gilead, A. : 159n

Glare, P.G.W. : 161n

Glazemaker, J.H. : 28, 41n, 238

Göbel, H. : 200n

Goethe, J.W. : 72, 193n

Göhler, G. : 138n

Góngora, L. : 155n

Gracian, B. : 28, 38, 238

Gramsci, A. : 105n

Grégoire le Thaumaturge : 130n

Grégoire VII : 29, 30, 220

Grene, M. : 143n, 149n, 174n

Grotius, H. : 45, 89-92

Gueroult, M. : 17, 138n, 143n, 173n

Guerret, M. : 156n, 160n, 183n

Guicciardini, G. : 108n

Guillermit, L. : 167n

Guzzo, A. : 12, 13n

Habermas, J. : 126n

Haitsma Mulier, E. : 40n

Hamann, J.G. : 194n

Hannibal Barca : 95, 96, 111, 112

Harrington, J. : 127-129

Haarscher, G. : 184n

Harvey, W. : 145n

Heede, R. : 179n

Hegel, G.W.F. : 14n, 16, 17n, 93, 103, 144n, 146n, 161n, 164n, 165, 172n, 179n, 184n, 190, 213, 219, 226, 237n, 240

Heidegger, M. : 219

Hessing, S. : 74n, 192n

Hettinga Tromp van, B.J.A. : 90n

Hobbes, Th. : 14n, 16, 51, 52, 64n, 73n, 89, 91-93, 97, 98n, 103, 104, 109, 125-131, 133, 138n, 141, 145n, 146n, 160n, 162n, 163n, 217n, 221n, 237, 241, 242

Hofer, W. : 126n

Hogemann, F. : 16n

Horkheimer, M. : 126n, 208

Hove van, J. : 28, 39, 40n ; voir J. De la Court

Hove van, P. : 28, 39, 40n ; voir P. De la Cour

Hubbeling, H.G. : 185n

Hübscher, A. : 166n

Isaac : 234

Jacob : 234

Jacobi, F. : 155n, 166-169, 197-198

Jaeschke, W. : 16n

Jankélévitch, V. : 163n

Jaquet, Ch. : 169n

Jelles, J. : 51, 93, 144

Jérôme de Stridon : 130n

Jésus de Nazareth : 188-189, 191

Joachim, H.H. : 152n, 154n, 155n

Joachim de Flore : 198

Jonas, H. : 149

Josué : 86, 161

Jouanna, A. : 22n

Jules César : 40

Kaegi, W. : 22n

Kant, I. : 14n, 20, 158n, 159n, 165, 177-178, 209

Kaufmann, D. : 20n

Kluxen, K. : 72n

Koyré, A. : 150n

La Peyrère, I. : 162n

Lachmann, K. : 194n

Lactance : 130n

Lagrée, J. : 10, 61n

Languet, H. : 21n

Larivaille, P. : 10, 205n

Lasson, G. : 165n

Launay de, M.B. : 194n

Laux, H. : 182n

Lazzeri, Ch. : 16n, 126n

Le Dœuff, M. : 58n

Lebrun, G. : 221n

Lefort, C. : 226n

Legros, R. : 184n,

Leibniz, G.W. : 168-169, 177, 183, 194n, 201-203, 226n, 227, 245

Lenk, K. : 138n

Lessing, G.E. : 187, 192n, 193-201, 204, 210, 211, 212, 217

Leti, G. : 21, 28, 35-37, 238

Locke, J. : 91n, 94, 126n

Lories, D. : 159n

Lucas, H.-Ch. : 17n, 103n

294

Lucas, J.M. : 20n

Lucrèce : 53, 245n

Lukács, G. : 184n

Lupoli, A. : 162n

Lycurgue : 215-216

Macherey, P. : 143n, 144n, 150, 158n, 161n, 170n, 183n, 237

Macpherson, J.C. : 73n, 91n

Maggiore, G. : 11-12

Magri, T. : 91n

Maïmonide, M. : 52, 237

Mairet, G. : 98n

Manlius Torquatus : 95n, 96n, 97, 106

Maravall, J.-A. : 38n

Marcus Vispasianus Agrippa : 21n

Mariana de, J. : 41n

Marion, J.L. : 157n

Marius : 117n

Marx, K. : 14, 17, 126n, 217, 222n

Matheron, A. : 13, 17, 107, 133, 134, 143n, 145n, 193n, 242

Matheron, F. : 14n, 214n

Matthieu (apôtre) : 31

Mécène : 21n

Meinecke, F. : 38n, 126n

Meinsma, K.O. : 20n

Melchionda, M. : 28n

Menzel, A. : 11-12, 53, 67

Merker, N. : 1194n-195n, 200n

Meschini, F.A. : 156n, 159n

Messeri, M. : 169n

Meyer, L. : 144n, 170-173

Mignini, F. : 150n, 152n, 156, 157n, 182n

Misrahi, R. : 56n

Molesworth, W. : 92n, 127n

Montaigne, M. : 217n

Mönke, A. 187n

Moreau, J. : 160n

Moreau, P.-F. : 10, 16n, 52n, 61, 69n, 71n, 87n, 107n, 116n, 134n, 138n, 158n, 174n, 203n

Moreau, P.J. : 64n

Morfino, V. : 56n, 161n, 164n, 166n, 179, 226n

Mornay de, Ph. : 21n

Moïse : 79, 81, 83n, 125, 162, 163, 179, 188-191, 196n, 211n, 215, 230n, 234-236, 240

Mossini, L. : 72n

Mugnai, M. : 169n

Mugnier-Pollet, L. : 55n, 81n, 98n, 103n, 116n, 131n

Muncker, F. : 194n

Münkler, H. : 138n

Nails, D. : 143n

Namer, E. : 41

Negri, A. : 14

Newton, I. : 178, 218n

Nicolas de Cusa : 130n

Nietzsche, F. : 233

Nourisson, J.F. : 20n

Numa Pompilius : 79, 80, 125, 211, 240

Octavien Auguste : 21n, 40

Origène : 130n

Orsini, N. : 28n

Osier, J.P. : 20n

Ovide : 232

Ovius Paccius : 81n

Pacchi, A. : 91n, 98n, 162n

Padovani, U.A. : 43n

Papi, F. : 188

Papirius Cursor : 81

Parel, A. : 70n

Patillon, M. : 203n

Pautrat, B. : 10, 51n, 179n

Pellegrin, P. : 177n

Pereyra, A. : 15n

Perez, J. : 28, 38, 238

Perini, L. : 22n

Perna, P. : 22

Persenaire, C.E. : 90n

Philolaos : 145n

Pierre Damien 130n

Pires Aurélio, D. : 70n, 71n

Pisistrate : 215

Pons, A. : 208n

Platon : 29, 30, 53, 64n, 174n, 205n, 209, 212, 223, 224

Plotin : 237

Plutarque : 74, 148

Pocock, J.G.A. : 40n, 73n

Polybe : 204, 205n, 214, 217

Popkin, R.H. : 162n

Pozzi, P. : 20n

Pradier-Fodéré, P. : 90n

Prado de, J. : 85

Praz, M. : 28n

Préposiet, J. : 22n

Procacci, G. : 23, 24, 112n

Proietti, O. : 54n, 156

Pythagore : 145

295

Quevedo, F. : 27, 28, 38-39, 50

Raab, F. : 28n, 141n

Raphaël : 53

Rathé, C.E. : 220n

Raulet, G. : 126n

Ravà, A. : 11,12, 13n

Regnault, F. : 43n

Revault D’Allones, M. : 107n, 158n

Reynolds, N.B. : 126n

Rivaud, A. : 203n,

Rizk, H. : 107n, 158n

Robin, L. : 64n

Robinet, A. : 43n, 156n, 160n, 169n, 183n

Robinson, L. : 143n

Rochlitz, R. : 86n

Romulus : 73n, 79n, 83n, 125, 163, 216

Roosenburg, S. : 20n

Rossi, P. : 31n,

Rota Ghibaudi, S. : 23n

Rousseau, J.-J. : 11n, 14n, 104n,

Rousset, B. : 151n, 154n

Ruprecht, W.H. : 35

Ruth : 161

Rusch, P. : 86n, 191n

Saavedra Faxardo, D. : 28

Sabinien : 29, 30

Saisset, É. : 10, 52n

Salomon : 29

Salutati, C. : 225

Samuel : 161

Santinelli, C. : 16n

Sasso, G. : 130n, 214n, 220n, 224n

Savonarole, J. : 83n

Schelling, F.W.J. : 184n, 226n

Schmitt, C. : 92n

Sedeyn, O. : 148n

Semerari, G. : 182n

Senellart, M. : 31n, 32, 36n, 38

Sénèque : 76

Servas van Rooijen, A.J. : 20n

Shakespeare, W. : 232

Simondon, G. : 158n

Sini, C. : 203, 245n

Skinner, Q. : 40n, 130n

Smith, H. : 74n

Socrate : 223

Soderini, F. : 163n

Solari, G. : 11

Solon : 73, 215, 223-224

Sorbière, S. : 92n

Soulié, M. : 22n

Spinula, F. : 108n

Sportelli, S. : 176n

Stenek, E. : 21n

Stoer, J. : 21

Strauss, L. : 11, 12, 91n, 147n, 192, 228n, 244n

Stupanus, N. : 21n, 23n

Suarez, F. : 173n

Suphan, B. : 168n

Sylla : 117n

Tacite : 13n, 95, 119, 126n

Tegli, S. : 21-27

Thésée : 78, 79n, 83n, 163

Thomas d’Aquin : 174n

Thucydide : 146n

Tite-Live : 10, 61n, 63, 84, 119, 147, 242

Timm, H. : 193n

Todescan, F. : 90n

Tosel, A. : 75n, 141n, 228n

Totaro, P. : 55n, 134n, 150n, 157n, 159n, 234n

Tournon, A. : 22n

Tricaud, F. : 162n, 242n

Trierweiler, D. : 191n

Turlot, F. : 203n

Veneziani, M. : 134n, 211n, 234n

Vergely, B. : 54n

Vermeer, J. : 155n

Vernant, J.-P. : 212n-213n

Vico, G. : 137, 203, 204, 207n, 208-212, 224

Viroli, M. : 40n, 130n

Visentin, S. : 40n

Vivanti, C. : 113n

Vokos, G. : 16n

Vulliaud, P. : 20n

Walther, M. : 86n, 87n, 138n

Warrender, H. : 91n

Weber, H. : 22n

Wolff, Ch. : 175n, 183, 184n

Wolfson, H.A. : 174n

Wuellner, B. : 56n

Xénophon : 130n

Yovel, Y. : 85n

Zac, S. : 73n, 74n, 155n, 228n

Zarka, Y.Ch. : 92n, 126n,

Zénon d’Élée : 172

Zolli, P. : 163n

Zourabichvili, F. : 158n