Skip to content

Index des passages cités

View all information ⮟

  • ISBN: 978-2-406-07835-7
  • ISSN: 2261-1851
  • DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-07835-7.p.0487
  • Publisher: Classiques Garnier
  • Digital parution date numérique: 07-29-2019
  • Language: French
Free access
Support: Digital
487

INDEX
DES PASSAGES CITÉS

BIBLE

Gn 2, 4b-3, 24 : 196 ; Gn 2, 22-24 : 192 ; Gn 3, 21 : 195 ; Gn 3, 24 : 191 ; 195 ; 197 ; 199 ; Gn 16 : 365 ; Gn 16, 15-16 : 353 ; Gn 25, 2 : 405

Ex 20, 2-5 : 301 ; Ex 20, 4 : 298 ; Ex 22 : 307-308

Ps 2, 11 : 232 ; Ps 24 : 249 ; Ps 24, 15 : 245 ; Ps 51 (50), 8 : 421

Prov 3, 12 : 191 ; 193

Sir 2, 5 : 191 ; 193 ; Sir 10, 10 : 201 ; Sir 27, 5 : 191 ; 193

Mt 5, 1-11 : 420 ; Mt 17, 1-8 : 416 ; Mt 22, 34sq. : 235 ; Mt 22, 37 : 193 ; 195 ; Mt 22, 37-39 : 210 ; Mt 22, 37-40 : 200 ; 205 ; Mt 22, 39 : 159 ; 195 ; Mt 22, 39-40 : 194 ; Mt 23, 2-3 : 300 ; 308 ; Mt 25, 21 : 419 ; Mt 25, 41 : 306

Mc 9, 2-13 : 416 ; Lc 6, 20-23 : 420 ; Lc 9, 13 : 299-300 ; Lc 9, 28-36 : 416

Jn 1, 9 : 300 ; Jn 1, 18 : 222 ; Jn 3, 21 : 421 ; Jn 3, 31-32 : 417 ; Jn 7, 12 : 306 ; Jn 16, 7 : 303 ; Jn 16, 13 : 416

Act. 2, 4 : 329 ; Act. 5, 15 : 329 ; Act 10, 45-46 : 329

Rm 1, 25 : 299 ; Rm 5, 3-4 : 192-193 ; Rm 5, 5 : 222 ; Rm 13, 9-10 : 234 ; Rm 13, 10 : 193 ; 198 ; 200 ; 205

1 Co 10, 40 : 299 ; 1 Co 13, 2 : 194 ; 1 Co 13, 8 : 202 ; 1 Co 13, 12 : 202 ; 1 Co 15, 38-49 : 326

2 Co 3, 13-15 : 386 ; 2 Co 11, 29 : 191 ; 193

Ga 5, 22-23 : 191

Eph 5, 29 : 230

Col. 3, 3 : 306

Phil. 20 : 227

1 Tim 1, 5 : 191 ; 200

Hebr. 12, 6 : 191

1 Jn 4, 16 : 222 ; 1 Jn 4, 20 : 222

Ap 6-9 : 317

AUTEURS ANTIQUES

Ambroise

De bono mortis : 6, 25 : 231

De fide : I, 3 : 266 ; I, 46 : 266 ; II, 136 : 266 ; II, 137-138 : 266 ; II, 140-142 : 267

488

De officiis : I, 38-39 : 231 ; I, 173 : 181 ; III, 15 : 183

De spiritu sancto : II, 8, 70 : 172

Expositio euangelii secundum Lucam : VII, 52 : 270-271 ; VII, 52-54 : 270

Lettres (= Epistulae) : 75 : 269 ; 75, 8 : 269 ; 75a, 6 : 269 ; 75a, 22 : 270 ; 75a, 23 : 270 ; 76, 12 : 268

Aristophane

Les Cavaliers : v. 1111 : 25 ; v. 1329 : 25

Aristote

Économique : I, 6, 1344 b 15-17 : 94

Éthique à Eudème : VII, 2, 1236 b 3 : 73 ; VII, 2, 1236 b 26 : 70 ; VII, 2, 1237 a 34-35 : 76 ; VII, 2, 1237 b 1-3 : 71 ; VII, 2, 1238 a 37-38 : 87 ; VII, 2, 1238 a 38-1238 b 1 : 87 ; VII, 2 1238 b 5-7 : 87 ; VII, 2, 1238 b 9-15 : 87 ; VII, 3, 1238 b 12 : 87 ; VII, 3, 1238 b 13-14 : 87 ; VII, 12, 1245 a 29-30 : 79 ; VII, 12, 1245 b 18 : 94 ; VII, 12, 1245 b 20 : 84

Éthique à Nicomaque : I, 3, 1095 b 25 : 65 ; I, 4, 1096 a 13 : 64 ; I, 4, 1096 a 23-27 : 64 ; I, 4, 1096 a 30 : 64 ; I, 4, 1096 a 16-17 : 65 ; I, 4, 1096 b 10 : 64 ; I, 4, 1096 b 16 : 64 ; I, 4, 1096 b 26 : 64 ; I, 6, 1096 a 23-27 : 64 ; I, 6, 1097 a 2 : 65 ; I, 6, 1098 a 16-18 : 68 ; I, 9, 1099b 6 : 76 ; I, 10, 1100 a 8-9 : 76 ; I, 11, 1100 b 10 : 76 ; II, 4, 1156 b 25-29 : 77 ; III, 1, 1110 b 9-15 : 72 ; III, 1, 1110 a 26-27 : 66 ; III, 5, 1113 a 12 : 73 ; III, 6, 1113 a 30-35 : 66 ; III, 12, 1117 b 9-13 : 83 ; IV, 3, 1127 a 32-33 : 83 ; IV, 3, 1127 b 9-10 : 83 ; IV, 9, 1125 a 25-27 : 83 ; IV, 9, 1125 a 34 : 83 ; VI, 2, 1139 b 1-4 : 67 ; VI, 9, 1141 b 30-33 : 93 ; VIII, 1, 1155 a 5-6 : 69 ; VIII, 1, 1155 a 22-28 : 88 ; VIII, 1, 1155 a 30 : 77 ; VIII, 2, 1155 b 31-1156 a 5 : 88 ; VIII, 2, 1156 a 4 : 73 ; VIII, 2, 1156 a 9 : 73 ; VIII, 3, 1156 a 14-15 : 71 ; VIII, 3, 1156 a 16 : 71 ; VIII, 4, 1156 b 7 : 77 ; VIII, 4, 1156 b 19 : 71 ; VIII, 4, 1157 a 9-10 : 72 ; VIII, 4, 1157 a 11 : 72 ; VIII, 5, 1157 a 18-19 : 84 ; VIII, 5, 1157 a 22-24 : 77 ; VIII, 5, 1157 a 30-31 : 86 ; VIII, 5, 1157 b 1-3 : 84 ; VIII, 7, 1157 b 20-22 : 78 ; VIII, 7, 1157 b 29-31 : 86 ; VIII, 7, 1157 b 33-34 : 76 ; VIII, 8, 1158 b 8-9 : 77 ; VIII, 8, 1158 b 23-28 : 91 ; VIII, 9, 1159 a 10 : 95 ; VIII, 9, 1159 a 12-14 : 92 ; VIII, 9, 1159 a 27-28 : 92 ; VIII, 10, 1159 a 34-35 : 76 ; VIII, 11, 1160 a 3-7 : 86 ; VIII, 13, 1161 a 27 : 72 ; VIII, 13, 1161 b 4 : 94 ; VIII, 13, 1161 b 5-6 : 94 ; VIII, 14, 1161 b 27-29 : 78 ; VIII, 14, 1162 a 12 : 72 ; VIII, 14, 1162 a 25-27 : 94 ; VIII, 16, 1163 a 21-23 : 73 ; VIII, 16, 1163 b 15 : 91 ; VIII, 16, 1163 b 21 : 93 ; IX, 2, 1164 b 31-33 : 83 ; IX, 3, 1165 b 8-12 : 90 ; IX, 3, 1165 b 11-12 : 85 ; IX, 3, 1165 b 13-14 : 85 ; IX, 4, 1166 a 1-2 : 80 ; IX, 4, 1166 a 4-6 : 74 ; IX, 4, 1166 a 6-8 : 80 ; IX, 4, 1166 a 12-13 : 80 ; IX, 4, 1166 a 13-14 : 80 ; IX, 4, 1166 a 22-23 : 80 ; IX, 4, 1166 a 30-32 : 79 ; IX, 4, 1166 b 27-29 : 81 ; IX, 5, 1167 a 3-4 : 74 ; 90 ; IX, 5, 1167 a 12-14 : 89 ; IX, 5, 1167 a 15 : 74 ; IX, 5, 1167 a 15-17 : 88 ; IX, 5, 1167 a 17-18 : 71 ; IX, 5, 1167 a 18-21 : 90 ; IX, 5, 1167 b 33-35 : 86 ; IX, 7, 1168 a 19-20 : 72 ; IX, 8, 1168 a 29-30 : 81 ; IX, 8, 1168 b 13-15 : 81 ; IX, 8, 1168 b 34-1169 a 1 : 82 ; IX, 8, 1169 a 11-13 : 83 ; IX, 8, 1169 a 18-22 : 76 ; 79 ; IX, 8, 1169 a 21-22 : 82 ; IX, 8, 1169 a 33-34 : 82 ; IX, 9, 1169 b 6-7 : 78 ; IX, 9, 1169 b 10-11 : 78 ; IX, 9, 1169 b 16-22 : 69 ; IX, 9, 1170 b 5-8 : 79 ; IX, 9, 1170 b 11-12 : 75 ; IX, 10, 1171 489a 6-7 : 77 ; IX, 11, 1171 a 21-1171 b 28 : 75 ; IX, 11, 1171 a 35- 1171 b 6 : 76 ; IX, 12, 1171 b 32 : 77 ; IX, 12, 1172 a 11-12 : 87 ; X, 5, 1176 a 17-18 : 66 ; X, 8, 1178 a 34-b 1 : 76

Métaphysique : Λ, 7, 1072 a 29 : 67

Parties des animaux : I, 5, 644 b 31-35 : 95

Peri tôn Pythagorieôn, ed. Ross : fr. 2 : 52

Poétique : 1447b11 : 44

Politique : I, 1252 b 32-1253 a 1 : 66 ; I, 1254b10 sq. : 51 ; I, 1260 a 12-13 : 93 ; III, 1284 a-b : 25 ; III, 1284 b : 25 ; VII, 1328 a 1-3 : 86 ; VII, 1330 a 31-33 : 94 ; VII, 1335 b 20 : 63

Rhétorique : II, 1379 b 13-15 : 86 ; II, 1380 b 35-1381 a 3 : 73

Topiques : 101a30 : 56 ; 101a30-34 : 56

Ps.-Aristote

Magna Moralia : II, 15, 1212 b 34-38 : 94 ; II, 15, 1213a : 75 ; 115

Arrien

Cynégétique : V, 1-6 : 155

Augustin

Confessions : I, 13, 20 : 251 ; I, 13, 20-21 : 252 ; II, 5, 10 : 180 ; III, 6, 11 : 259 ; IV, 4, 7 : 181 ; 239-240 ; 244 ; 246 ; IV, 4, 8 : 240-241 ; 246 ; 250-251 ; IV, 4, 9 : 241 ; 252 ; IV, 6, 11 : 241-243 ; 245-247 ; 251 : 258 ; IV, 7, 12 : 242 ; 244 ; IV, 8, 13 : 242 ; IV, 9, 14 : 244 ; IV, 11, 16 : 259 ; IV, 12, 18 : 259 ; IV, 12, 19 : 259-260 ; VII, 3, 4-7 : 244 ; VII, 10, 16 : 252 ; VII, 11, 13-15 : 260 ; VII 18, 24-21, 27 : 260 ; VIII, 12, 28-29 : 418 ; IX, 7 : 316 ; 328 ; IX, 7, 33 : 257 ; IX, 10, 23 : 418 ; IX, 10, 25 : 418-419 ; X, I, 1 : 421 ; X, 2, 2 : 419 ; X, 4, 6 : 232

Contra Faustum : XXII, 78 : 224

De ciuitate Dei : I, 12 : 330 ; I, 13 : 303 ; 308 ; 330 ; VI, 2 : 322 ; IX, 4-5 : 257 ; IX, 15 : 302 ; X, 1 : 302 ; 308 ; X, 19-20 : 302 ; XIV, 8-9 : 257 ; XIV, 9 : 257 ; XIX, 8 : 243 ; 256-257 ; XIX, 13 : 224 ; XIX, 14 : 235 ; XX, 9 : 254 ; XXII, 8 : 322 ; 328

De cura pro mortuis gerenda : 2, 5 : 330 ; 3, 5 : 308 ; 6, 3-11 : 330 ; 7 : 330 ; 20, 22 : 329

De diuersis quaestionibus LXXXIII : 30 : 216-217 ; 31 : 220

De doctrina christiana : I, 3, 3 : 205 ; I, 4, 4 : 224 ; I, 10, 10 : 207 ; 225 ; I, 10, 10-11 : 195 ; I, 17, 16 : 207 ; I, 22 : 159 ; I, 22, 20 : 225 ; I, 23, 22 : 205 ; I, 26, 27 : 206 ; 219 ; 229 ; 231 ; I, 27, 28 : 166 ; 206 ; I, 28, 29 : 206 ; I, 29, 30 : 206 ; I, 30, 31 : 233 ; I, 30, 32 : 234 ; I, 30, 33 : 207 ; 225-226 ; 235 ; I, 32, 35 : 207 ; 226 ; 256 ; I, 33, 36 : 207 ; I, 33, 37 : 208 ; 227 ; I, 35, 39 : 203-204 ; I, 36, 40-41 : 208 ; I, 37, 41 : 209 ; I, 39, 43-40, 44 : 209 ; II, 7, 10-11 : 195 ; III, 10, 16 : 207

De Genesi ad litteram : XI, 25, 32 : 197

De Genesi contra Manichaeos : I, 2, 4 : 191 ; 200 ; I, 2, 5 : 200 ; I, 23, 40 : 191 ; II, 2, 3 : 196 ; II, 4, 5 : 201-202 ; II, 5, 6 : 202 ; II, 7, 8 : 197 ; II, 15, 22 : 201 ; II, 22, 34 : 193 ; II, 23, 35 : 192 ; II, 23, 36 : 194 ; 199 ; 203 ; II, 24, 37 : 196 ; II, 25, 38 : 197 ; 199 ; 202 ; II, 27, 41 : 195 ; 199 ; II, 35, 38 : 191

De libero arbitrio : III, 16, 48 : 434

De magistro : 7, 20 : 201

De moribus ecclesiae catholicae et Manichaeorum : I, 27, 52 : 230 ; I, 28, 57 : 200 ; I, 36, 48 : 221 ; I, 36, 49 : 163 ; II, 22, 40 - 23, 43 : 193

De musica : VI, 14, 46 : 201

De ordine : II, 9, 26 – 27 : 223

De Trinitate : V, 1 : 303 ; VIII, 6 : 300 ; VIII, 9 : 300 ; IX, 8, 13 : 224 ; X, 11, 17 : 228

De uera religione : 3, 3 : 304 ; 10, 49018-19 : 304 ; 12, 25 : 302 ; 16, 31 : 328 ; 25, 47 : 304 ; 328 ; 30, 55 : 303 ; 37, 68 : 201 ; 39, 72 : 419 ; 46, 86-89 : 229 ; 55, 108 : 304

Enarrationes in Psalmos : 17, 11 : 198 ; 79, 2 : 198 ; 83, 8 : 256 ; 98, 4 : 198 ; 121, 2 : 256 ; 140, 2 : 200

In Iohannis euangelium tractatus : 7, 29 : 305-306 ; 17, 8 : 222 ; 26, 17 : 254 ; 94, 4-5 : 303

Lettres (= Epistulae) : 28, 1, 1 : 246 ; 55, 21, 38 : 189 ; 84, 1 : 256 ; 130, 7, 14 : 224 ; 155, 1 : 257

Quaestionum libri septem : I, 2, 73 : 386 ; II, 105, 107 : 197

(Les) Révisions (= Retractationes) : I, 13 : 329 ; II, 6, 2 : 245 ; 259

Sermones : 227 : 254 ; 229, 2 : 254 ; 272 : 254

Soliloques : I, 6, 12-13 : 223

Catulle

Carmina : 41, 5-6 : 161

Caton

De Agricultura : 144, 4 : 168

César

La Guerre des Gaules (= Bellum Gallicum) : VII, 38, 3 : 161

Cicéron

Académiques : II, 31 : 215

Ad Atticum : I, 1, 3 : 165 ; I, 18, 1 : 168 ; I, 19, 1 : 165

Ad familiares : IV, 7, 6 : 165 ; IV, 9, 4 : 165 ; IV, 13, 2 : 173 ; VI, 9, 1 : 174 ; VI, 12, 2 : 165 ; VII, 30, 2 : 167

Catilinaires : I, 8 : 168 ; II, 3 : 168

De finibus : I, 65-70 : 116 ; II, 78-85 : 116 ; III, 8 : 161 ; III, 16 : 103 ; III, 16-20 : 219 ; III, 22 : 139 ; III, 24 : 107 ; III, 62-64 : 219 ; III, 63 : 142 ; V, 67 : 160

De Imperio Cn. Pompei : 58 : 169

De inuentione : II, 34-39 : 220

De lege agraria : 2, 11 : 168

De natura deorum : I, 44, 121 : 77 ; II, 22, 58 : 218

De officiis : I, 12 : 103 ; I, 23 : 170 ; I, 50-58 : 116 ; I, 54 : 162 ; I, 58 : 164 ; I, 59 : 161 ; I, 107- 115 : 104 ; I, 108-114 : 121 ; I, 111 : 110 ; I, 113 : 110 ; I, 114 : 110 ; II, 9 : 216 ; II, 36 : 183 ; III, 7 : 102 ; III, 21 : 170 ; III, 24 : 107 ; III, 34 : 216 ; 218

De re publica : I, 1 : 120 ; II, 22 : 120

In Caecilium diuinatio : 61 : 175

In Pisonem : 79 : 165

Laelius (= De amicitia) : 1 : 116 ; 1-3 : 122 ; 3 : 116 ; 4 : 122 ; 5 : 116 ; 123 ; 6-7 : 116 ; 8 : 117 ; 10-15 : 117 ; 15 : 118 ; 123 ; 16-19 : 116 ; 19 : 160 ; 20 : 120 ; 179 ; 22 : 118 ; 179 ; 23 : 118-119 ; 123 ; 24 : 119 ; 27 : 120 ; 30 : 119-120 ; 32 : 178 ; 33-35 : 121 ; 36-39 : 121 ; 40 : 121 ; 44 : 121 ; 47 : 118 ; 50 : 120 ; 69-73 : 119 ; 74 : 176 ; 80 : 115 ; 414 ; 80-81 : 180 ; 88 : 117 ; 122 ; 88-100 : 121 ; 104 : 123

Philippiques (= In M. Antoninum orationes Philippicae) : XII, 17 : 168

Pro Balbo : 58 : 173

Pro Flacco : 43 : 168

Pro Murena : 7 : 175 ; 83 : 168

Pro Quinctio : 97 : 162

Pro Rabirio Postumo : 41 : 175

Pro Sextio Roscio Amerino : 16 : 168 ; 96 : 161

Timaeus (trad. du Timée de Platon) : 4 : 120 ; 6 : 120 ; 34 : 120

Tusculanes : III, 72-73 : 423 ; V, 2 : 120

Verrines : II, 2, 48 : 165 ; II, 3, 108 : 184

Code Théodosien  : IX, 17, 7, 1905, vol. I, p. 466 : 316

Cornélius Nepos

Atticus : 19, 4 : 176

Datames : 6, 3 : 176

Corpus Inscriptionum Latinarum (= C.I.L.) : VI, 11035 : 168

491

Cyprien

Lettres (= Epistulae) : 51, 1, 2 : 172 ; 58, 5, 1 : 181

Démosthène

Sur la Paix (= On the Peace) : [5], 20 : 40

Oraison funèbre (= Epitaphios) : [60] 10 : 28

Sur les Symmories (= On the Navy) : [14] 33-34 : 33 ; 44

Pour les Mégalopolitains (= For the People of Megalopolis) : [16] 21 : 41

Diodore de Sicile

Bibliothèque historique : XVI, 87, 2 : 106

Diogène Laërce

Vies et opinions des philosophes illustres : II, 113-120 : 128 ; V, 21 : 84 ; VII, 85 : 103 ; VII, 87 : 110 ; VII, 87-89 : 110 ; VII, 113 : 133 ; VII, 160 : 107 ; X, 122 : 59

Élien

De la nature des animaux : 6, 59 : 155

Épictète

Entretiens : I, 2 : 106 ; I, 2, 15 : 107 ; II, 4, 15 : 132 ; II, 8, 10 : 110 ; III, 5, 16 : 107 ; IV, 3, 3 : 107

Épicure

Maximes capitales : 143, 17-18 : 435 ; 148, 29-30 : 435

Maximes vaticanes : 23 : 127 ; 28 : 127 ; 52 : 127 ; 78 : 127

Eschyle

Les Perses : v. 233 : 28

Euripide

Les Héraclides : v. 1032-1036 : 27

Filastre de Brescia

Diuersarum haereseon liber : 156, 3 : 198

Fronton

Epistulae ad amicos : I, 3, 1 : 171

Verum imperatorem : I, 6, 1 : 173

Gaius

Institutiones : II, 157 : 175

Galien

De alimentibus : 3, 665 : 155

Hellenica Oxyrhynchia : V, 842, 16, 1-18, 6 : 33 ; V, 842, 18, 1-2 : 33 ; 36 ; V, 842, 18, 3 : 34

Héraclite

Fragments (éd. Diels-Kranz) : Frgt 13 : 150 ; Frgt 61 : 151

Hérodote

Histoire : VI, 52, 2-8 : 35 ; VII, 139 : 30 ; 32 ; 37 ; VII, 139, 2-4 : 32 ; VII, 139, 3 : 31 ; VII, 222 : 33 ; 35 ; VII, 233 : 35 ; VII, 233, 1-2 : 33 ; VII, 233, 2 : 35 ; VIII, 3, 1-2 : 24 ; VIII, 40 : 32 ; VIII, 71 : 32 ; VIII, 136 : 33 ; VIII, 143-144 : 30 ; IX, 4-5 : 30 ; IX, 7-8 : 30 ; 37 ; IX, 7, 11 : 32 ; IX, 9 : 30 ; IX, 27, 2-4 : 26 ; IX, 27, 5 : 26 ; 29 ; IX, 86 : 26 ; IX, 120, 4 : 24

Hieronymus (= Jérôme)

Contra Vigilantium : 6, 9, 13 : 322

Epistulae : 109, 1 : 303

In Ezechielem : VIII, 25, 1-7 : 353

Ps.-Hieronymus (= Jérôme)

Martyrologium (Martyrologium Hieronymianum) : 337

Hilaire de Poitiers

Tractatus super Psalmos : 121, 15 : 163

Homère

Iliade : VI, 120-236 : 159

Horace

Odes : I, 3 : 249 ; I, 3, 1-8 : 247 ; I, 3, 21-28 : 248 ; II, 17, 5 : 249

Isocrate

Archidamos : [6] 16-33 : 27 ; [6] 42-43 : 27

Évagoras : [9] 37-38 : 25

Panathénaïque : [12] 171-172 : 38 ; [12] 193-194 : 27 ; 29

Panégyrique : [4] 54-68 : 26 ; [4] 55 : 49234 ; 36 ; 38 ; [4] 56-60 : 27 ; 29 ; [4] 68 : 28 ; [4] 68-70 : 27 ; 29 ; [4] 93-94 : 33

Plataïque : [14] 19-20 : 37 ; [14] 24-25 : 37 ; [14] 27-29 : 34 ; 38 ; [14] 52-53 : 34 ; 38

Jamblique

Vie de Pythagore : 30-31 : 52

Juvénal

Satires : I, 161 : 416

Lactance

Institutions divines : V, 10, 10 : 182

Lucifer de Cagliari

De non parcendo in Deum delinquentibus : I, 20 : 164

Lucrèce

De rerum natura : II, 16-19 : 435 ; II, 172 : 435

Lysias

Oraison funèbre : [2] 4-16 : 26 ; [2] 13 : 27 ; [2] 21 : 28 ; [2] 42 : 32 ; 37 ; [2] 42-46 : 37

Origène

Commentarium in Canticum canticorum (translatio Rufini) : 2, 8, 15 : 198

Paulin de Nole

Carmina : 17, 203 : 274 ; 17, 205-207 : 274 ; 17, 211 : 274 ; 17, 218 : 274 ; 17, 221 : 274 ; 17, 243 : 274 ; 17, 245 : 273 ; 17, 246-248 : 274 ; 17, 250-252 : 273 ; 17, 253-268 : 274 ; 17, 260 : 274 ; 17, 262-264 : 274

Lettres (= Epistulae) : 18, 4 : 275

Philon dAlexandrie

Alexander (De animalibus) : 44-45 : 154 ; 45-46 : 155

Platon

Alcibiade : 106c-113c : 58 ; 124a8 : 47 ; 124e : 48 ; 130c : 47 ; 132d-133c : 48 ; 132e-133a : 48

Apologie de Socrate : 20e sq. : 57 ; 61 ; 29d-30b : 59 ; 29e sq. : 57 ; 29e1-2 : 59 ; 31c : 56 ; 31c8-32a1 : 53 ; 33c : 53 ; 36d : 53

Le Banquet (= Conuiuium) : 191d : 44 ; 198b2 : 43 ; 203a : 52 ; 205d sq. : 49 ; 210a : 49 ; 221c : 46 ; 222b : 132

Criton : 49c-e : 56

Euthydème : 277d-e : 59-60 ; 285b-c : 60 ; 286d : 56 ; 290b-c : 60

Euthyphron : 3d : 44 ; 53 ; 5e1 : 43 ; 11d : 57

Gorgias : 456c4 : 43 ; 456c5 : 43 ; 471d1 : 43 ; 472b-c : 54 ; 495a : 56 ; 500b : 56 ; 526c : 59

Hippias Majeur : 298d6 : 43

Lachès : 184d : 58 ; 187e-188c : 62 ; 200d : 59 ; 201a2-4 : 62

Lois : III, 693 d-698 a : 25 ; V, 729b sq. : 45 ; V, 739b : 45 ; VI, 777d-778a : 45 ; VII, 804d-806c : 51 ; VIII, 850b : 45

Ménéxène : 245c : 37

Ménon : 83d : 56

Phédon : 66b sq. : 59

Phèdre : 246 d-247 b : 193 ; 273c8 : 43

Politique : 262c-d : 50

Protagoras : 319a-e : 58 ; 331c-d : 56 ; 342 c-d : 45

République : I, 335c : 52 ; I, 346a : 56 ; I, 349a : 56 ; I, 350e : 56 ; V, 454d-457b : 51 ; VI, 493a-c : 57 ; VII, 537e sq. : 59 ; VII, 541a : 45 ; VII, 804d-806c : 51

Le Sophiste : 217d : 46 ; 217d2 : 43 ; 263e : 43

Théétète : 146a : 54 ; 149d : 46 ; 151b : 46 ; 59 ; 152c sq. : 60 ; 154c : 156 ; 156a sq. : 60 ; 161e : 57 ; 167e-168a : 60 ; 187d : 54 ; 187d2 : 43 ; 189e-190a : 43 ; 190a5 : 43

Plaute

Asinaria : 288-289 : 167

Aulularia : 127-134 : 164 ; 236-238 : 160

493

Bacchides : 347 : 178

Pseudolus : 798-799 : 184

Stichus : 765-766 : 177

Trinummus : 23 : 177 ; 25 : 177 ; 1051-1052 : 177 ; 1052 : 177 ; 1096-1097 : 177 ; 1110 : 177

Pline le Jeune

Lettres (= Epistulae) : I, 19, 1 : 173 ; VI, 17, 6 : 170 ; VIII, 18, 6 : 170 ; X, 6, 1 : 175

Panégyrique de Trajan : 19, 3 : 170 ; 85, 2 : 180

Plotin

Ennéades : I, 1, 1 : 231 ; I, 6, 8 : 224 ; III, 4, 3 : 193 ; IV, 3, 13 : 193

Plutarque

De sollertia : 969 a-b : 154

De tranquillitate animi : 473 A : 104

Polybe

Histoires : IV, 31, 5-6 : 33 ; 41

Porphyre

Vie de Pythagore : 18-19 : 52

Présocratiques (= Die Fragmente der Vorsokratiker, éd. Diels-Kranz) : DK 13 : 150 ; DK 14, 8a : 52 ; DK 31 B63 : 49 ; DK 37 : 150 ; DK 61 : 151 ; DK 63 = 22 Emp. D 171 : 49

Quintus Ciceron

De petitione consulatus : 29 : 178

Sénèque

Consolatio ad Marciam : 7, 4 : 111

De beata uita : 10, 3 : 221

De beneficiis : II, 11, 5 : 132 ; II, 15 : 426 ; II, 17, 3 : 132 ; II, 34 : 426 ; II, 34, 4 : 434 ; III, 7, 3 : 426 ; III, 14-15 : 426 ; IV, 9-10 : 426 ; IV, 40, 5 : 426

De breuitate uitae : 14, 2 : 111

De ira : II, 4, 1 : 131

Lettres à Lucilius (= Epistulae morales ad Lucilium) : 1, 1 : 112 ; 1, 2 : 112 ; 6, 3 : 426 ; 6, 7 : 426 ; 7, 8 : 428 ; 9 : 12 ; 16 ; 76 ; 9, 1 : 127 ; 9, 2 : 129 ; 9, 3 : 130 ; 9, 5 : 130 ; 426 ; 9, 6 : 132-133 ; 9, 7 : 133 ; 9, 8 : 134-135 ; 9, 10 : 135 ; 9, 11 : 136 ; 9, 12 : 137 ; 9, 13 : 138-139 ; 9, 14 : 139-140 ; 9, 15 : 140 ; 9, 17 : 141-142 ; 171 ; 9, 18 : 142-143 ; 24, 13 : 111 ; 27, 4 : 111 ; 35, 1 : 136 ; 35, 3-5 : 125 ; 48, 2 : 125 ; 63, 1 : 131 ; 70, 10 : 175 ; 71, 29 : 131

Sextus Empiricus

Aduersus Mathematicos (= AM) : VIII 351 : 147

Hypotyposes pyrrhoniennes (= HP) : I, 8 : 146 ; I, 31-163 : 148 ; I, 40 : 149 ; I, 43 : 149 ; I, 44 : 149 ; 151 ; I, 49 : 150 ; I, 62-78 : 153 ; I, 72 : 154 ; I, 74 : 156 ; I, 78 : 152 ; I, 196-197 : 152 ; I, 222 : 147 ; II, 158 : 154 ; III, 225 : 155

Sidoine Apollinaire

Carmina : 7, 221-222 : 279 ; 7, 308-309 : 279 ; 7, 511-512 : 280

Lettres (= Epistulae) : I, 2, 1 : 278 ; I, 2, 2 : 278 ; I, 2, 4 : 278-279

Stace

Silves : III, 5, 106-107 : 167

Stoicorum Vetera Fragmenta (=S.V.F.), éd. H. von Arnim : I, 179 : 110 ; I, 351 : 107 ; III, 4 : 110 ; III, 96 : 136 ; III, 178 : 103 ; III, 182 : 103 ; III, 395 : 133 ; III, 630 : 132 ; III, 635 : 77 ; III, 650 : 133 ; III, 686 : 141 ; III, 717 : 133

Sylloge inscriptionum graecarum (= Syll.), éd. W. Dittenberger : 665, l, 35 : 28

Symmaque

Relatio de Ara Victoriae, éd. O. Seeck : 10 : 395

Tacite

(La) Germanie : 7, 3 : 161

Histoires : II, 45, 3 : 175

Télès le Cynique

Sur lautarcie, éd. P. P. Fuentes González : frgt 2 : 106

Sur les circonstances, éd. P.P. Fuentes González : frgt 6 : 107

494

Térence

(Les) Adephes : 532 : 177

Andrienne : 68 : 417 ; 373 : 177 ; 426-427 : 183 ; 570 : 177

Hautontimorumenos : 183-184 : 173 ; 797 : 184

Phormion : 314 : 177 ; 431 : 177

Tertullien

Apologétique : 35, 11 : 171

De baptismo : 12, 8 : 174

De resurrectione : 16, 2 : 171

Thucydide

La Guerre du Péloponnèse : I 18, 2 : 25 ; I, 67, 4-72, 1 : 32 ; I, 69, 5 : 32 ; I, 72, 2-78, 5 : 31 ; I, 73, 4 : 31 ; I, 73-74 : 31 ; I, 74, 4 : 32 ; II, 1-6 : 34 ; II, 2-3 : 35 ; III, 56, 2 : 39 ; III, 62 : 33

Victor de Vita

Histoire de la persécution vandale en Afrique : 342

Virgile

Énéide : IX, 199-200 : 167

Xénophon

Apologie de Socrate : 14 : 61

Banquet : III, 10 : 46 ; IV, 56-60 : 46

Helléniques : II, 3, 10 : 28 ; III, 5, 3 : 39 ; III, 5, 10 ; 14 ; 15 : 39 ; V, 2, 25-36 : 38 ; V, 2, 26-29 : 39 ; V, 4, 1-18 : 34 ; 36 ; V, 4, 1-9 : 36 ; V, 4, 20 : 34 ; VI, 5, 45-48 : 27 ; VI, 5, 46 : 35 ; VI, 5, 46-47 : 28 ; VII, 4, 1-11 : 28 ; VII, 4, 9 : 28

Mémorables : I, 2, 9 : 58 ; I, 2, 35 : 59 ; I, 2, 60 : 45 ; IV, 2, 6 sq. : 58

AUTEURS DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

Agobardus Lugdunensis

De comparatione regiminis ecclesiastici et politici, PL 104 : col. 189-200 : 313

De picturis et imaginibus, CCCM 52 : p. 151-153 : 301 ; p. 154 : 302 ; p. 155 : 302 ; p. 156 : 302 ; p. 160 : 302-303 ; p. 163 : 303 ; p. 164 : 303 ; p. 164-165 : 303 ; p. 174 : 304

Liber aduersus legem Gundobaldi, PL 104 : col. 113-126 : 313

Gianbattista Alberti

I libri della famiglia éd. C. Grayson : p. 168-185 : 432

Bède le Vénérable

De temporum ratione : 66 : 334

Martyrologium : 8 : 334

Benedictus Sancti Andreae de Soracte monachus

Chronicon : 356.

Bernardus Francus monachus

Itinerarium in loca sancta : 349-351

Bibliotheca hagiographica latina (= BHL) : BHL 150-152 : 344 ; BHL 177 : 344 ; BHL 414-415 : 348 ; BHL 582 : 342 ; BHL 718-720 : 341 ; BHL 1004-1010 : 341 ; BHL 1728-1729 : 336 ; BHL 2705 : 343 ; BHL 4516 : 335 ; BHL 5283-5284 : 349 ; BHL 5601 : 342 ; BHL 5604 : 342 ; BHL 6254-6255 : 347 ; BHL 7102 : 336-337 ; BHL 7581 : 337-338 ; BHL 7658 : 346

Bocacce

Décaméron : V, 10 : 430

Poggio Bracciolini

Dialogus de avaritia, éd. E. Garin : p. 262 : 433 ; p. 274 : 434

495

Leonardo Aretino Bruni

Isagogicon oralis discipline, éd. H. Baron : p. 39-41 : 431

Chaucer

Contes de Canterbury : Prologue, v. 463 : 392

Chronicon Salernitanum, éd. U. Westerbergh : p. 98 : 340 ; p. 99-100 : 341 ; p. 125-126 : 340

Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, éd. V. Federici : t. 1, p. 374-37 : 343 ; 354

Claudius Turensis

Apologeticum, Frg., MGH Epp. IV/2 : p. 610 : 298-299 ; p. 610-611 : 299 ; p. 611 : 299 ; p. 611-612 : 299 ; p. 612-613 : 300 ; p. 613 : 300

Concilium Parisiensis (an 825), MGH, Concilia II, 2 : p. 535-581 : 310

De sancto Antonino abbate Surrenti in Italia, éd. J. Bolland : p. 792-793 : 342

De sancto Agrippino episcopo Neapolitano, éd. H. Delehaye : p. 126-127 : 344

Dungal

Responsa contra peruersas Claudii Taurinensis Episcopi sententias

– ed. MGH, Epistolae, vol. IV (Karolini aevi II) : p. 583-584 : 305

– ed. PL 105 : col. 465 : 309 ; col. 468 : 309 ; col. 474 : 309 ; col. 475 : 309 ; col. 476 : 309 ; col. 501-506 : 309 ; col. 526 : 309

Felix Fabri

Euagatorium : I, Ep. ad fratres, fo 2 a : 409 ; I, 1, fo 20 b : 410 ; I, 2, fo 50 a : 410 ; I, 3, fo 68 a : 397 ; I, 4, fo 80 b-81 a : 404-405 ; I, 4, fo 86 a-b : 397 ; I, 4, fo 86 b : 397 ; I, 4, fo 183 b : 402-403 ; I, 4, fo 185 a : 399-400 ; I, 4, fo 222 a : 403 ; I, 5, fo 229 b : 406 ; I, 6, fo 257 a : 396 ; I, 6, fo 262 a : 398-399 ; I, 7, fo 263 a : 397 ; II, 7, fo 60 b : 396 ; II, 8, fo 85 a : 404 ; II, 8, fo 92 b-93 a : 401 ; II, 8, fo 94 b : 401

Sermons : Cod. III.1.8o 42, fo 330 v-331 r : 407 ; Cod. III.1.8o 42, fo 351 v-352 r : 408.

Tractatus de ciuitate Vlmensi : fo 320 r-v (éd. F. Reichert, p. 316) : 407

Gaufridus Malaterra

De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius », éd. E. Pontieri : p. 75 : 347

Gregorius Magnus

Dialogues : III, 6 : 336 ; IV, 6 : 327

Homiliae in Euangelia, PL 76 : II, 38, col. 1291 : 316

Hugeburc Monacha

De sancto Willibaldo episcopo Eystadii in Germania, éd. J.-B. Du Sollier : p. 504-509 : 351-352

Vita Willibaldi episcopi Eichstetensis, éd. O. Holder-Egger : p. 92-101 : 351-352

Ionas Aurelianensis

De cultu imaginum libri tres, PL 106 : col. 306-309 : 306 ; col. 307 : 306 ; col. 317-318 : 307 ; col. 319-320 : 308 ; col. 327-328 : 309 ; col. 328 : 308 ; col. 329 : 308-309 ; col. 367-370 : 309 ; col. 372 : 309 ; col. 377 : 308 ; col. 378 : 309 ; col. 385 : 308

Jean de Galles

Communiloquium : Prol., fo 4 v : 408

Libri Carolini, MGH, Concilia II, suppl. : 3, 24, p. 154 : 308

Marinus Surrentinus monachus

Sermones : 343

Matteo Palmieri

496

Vita civile, éd. G. Belloni : II, p. 62 : 431 ; III, p. 105 : 431 ; III, p. 106 : 432

Michael II

Epistolae ad Ludiuocum Pium, Collectio Mansi XIV : p. 417-422 : 310

Nicolas de Cues

De coniecturis : I, 11 : 286

De docta ignorantia, ed. Heildelberg : II, 4 : 286

De li Non Aliud : 6 : 286

Idiota de mente, ed. Heildelberg : 1-3 : 286

La Concordance catholique : III, 2, 294-298 : 366

La paix de la foi, éd. Heildeberg : p. 71-72 : 372 ; p. 76 : 373

Le Coran tamisé : Prologus : 370 ; 375-377 ; 388 ; I, 1, 23 : 377 ; I, 2, 24 : 366 ; I, 3, 33 : 377 ; I, 6, 41 : 385 ; I, 6, 42 : 385 ; I, 7, 44 : 384 ; II, 2-11, 90-114 : 381

Lettre à Jean de Ségovie : p. 162 : 375 ; p. 165 : 376 ; p. 166 : 371

Paulus Diaconus

Historia Langobardorum : vi, 48 : 334

Pétrarque

(Le) repos religieux, trad. de C. Carraud : p. 64-65 : 420

Rerum familiarium : IV, 1 : 418 ; X, 3, 54 : 415 ; X, 4, 30 : 415 ; XVI, 4, 14-15 : 415 ; XVII, 1, 17-19 : 415

Secretum, éd.  E. Fenzi : p. 94-95 : 415 ; p. 120-121 : 419 ; p. 154 : 416 ; p. 198-199 : 415 ; p. 252 : 416 ; p. 268 : 417 ; p. 274 : 417 ; p. 280 : 415 ; p. 280-281 : 420 ; p. 282-283 : 419 ; p. 288 : 415 ; p. 301 : 419 ; p. 326 : 417 ; p. 356 : 415 ; p. 417-418 : 419

Aeneas Sylvius Piccolomini

Lettre au Pape Nicolas V, 12 juillet 1453 : 364

Siger de Brabant

Écrits de logique, de morale et de physique, éd. B. Bazan : p. 104-106 : 423

Thomas dAquin

Somme théologique : I, q. 16, a. 1 : 375 ; IIa IIae, qu. 25, art. 4 ; qu. 26, art. 2-4 : 424

Translatio Marci Evangelistae Venetias [BHL 5283-5284], éd. E. Colombi : p. 46-63 : 349

Translatio sancti Severini auct. Iohanne Diacono, éd. G. Waits : p. 452-459 : 346

Lorenzo Valla

De vero falsoque bono, éd. M. de Panizza Lorch : I, 1 : 436 ; I, 14, 1 : 436 ; I, 17-30 : 436 ; I, 35, 1 : 435 ; I, 47, 1 : 435 ; II, 14-15 : 436 ; II, 15, 5 : 436 ; II, 16 : 436 ; II, 21 : 436 ; II, 32 : 436 ; II, 33 : 436 ; III, 5 : 436 ; III, 7 : 436 ; III, 24, 20 : 437

Article from a collective work: Previous 21/24 Next