Aller au contenu

Index

Afficher toutes les informations ⮟

  • ISBN: 978-2-8124-3345-0
  • ISSN: 2112-8790
  • DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-3347-4.p.0205
  • Éditeur: Classiques Garnier
  • Date de parution: 22/10/2014
  • Langue: Français
Accès libre
Support: Numérique
205

Index

Adorno, Th. W. : 185 n

Alicata, M. : 107 n

Amalfitano, P. : 107 n

Andrea del Sarto : 127

Aragon, L. : 29 n, 31, 53 n, 184 n

Ariosto, L. [Arioste] : 159

Aristote : 121 n, 135 n, 181 n

Asor Rosa, A. : 121 n, 122 n

Auerbach, E. : 79, 183

Aymard, M. : 57 n

Baccelli, M. : 45 n, 53 n

Balzac, H. de : 31, 46, 82 n, 131, 183 n

Balzamo, M. : 8, 19 n

Bancquart, M.-C. : 49 n

Barthes, R. : 54 n

Bassani, G. : 8, 105 n

Baudelaire, Ch. : 75, 82 n

Bauer, N. : 30 n

Benincasa, R. : 121 n

Benjamin, W. : 133 n

Berardinelli, A. : 103 n

Bertone, M. : 29 n, 184 n

Blasucci, L. : 34 n, 41 n, 185 n

Bloncourt-Herselin, J. : 50 n

Boileau-Despréaux, N. : 181 n

Bourguignon, A. : 59 n

Bramanti, V. : 119 n

Braudel, F. : 186 n

Breton, A. : 164 n

Briu, J.-J. : 25 n

Brombert, V. : 43 n

Brunschvicg, L. : 166 n

Byron, G. : 7, 46

Caillois, R. : 143 n

Calderón de la Barca, P. : 44

Caligula : 194 n

Callu, F. : 97 n

Calvin, J. : 179

Cantù, C. : 82 n

Caputo, R. : 34 n

Carcano, G. : 82 n

Cardona, C. : 132 n, 183 n

Carini, E. : 154 n

Cases, C. : 183 n

Cavour, C. Benso di : 200

Céline, L.-F. Destouches dit : 39

Cervantès, M. de : 44, 79, 192, 194

Charles dAnjou : 159

Chateaubriand, F.-R. de : 36, 39, 46, 161

Chénier, A. : 179

Clarac, P. : 20 n

Claudel, A. : 37 n

Claudel, P.-A. : 37 n

Cléopâtre : 166

Conrad, J. : 26

Constant, B. : 46, 131

Contini, G. : 32, 33, 47, 147, 173 n

Corson, J. C. : 102 n

Cotet, P. : 59 n

Crispi, F. : 107 n

Croce, B. : 32, 140, 142

DAzeglio, M. : 82 n

Da Verona, G. : 166 n

Dante : 22, 44, 47, 130 n

Dardano, M. : 130 n

Darmon, M. : 49 n

206

De Cesare, R. : 174 n

De Mauro, T. : 54 n

De Roberto, F. : 30, 33, 34, 39, 49, 147

Des Granges, Ch.-M. : 166 n

Di Benedetto, A. : 82 n

Dickens, Ch. : 46, 59, 174

Diderot, D. : 46

Dipace, A. : 105 n, 129 n

Dostoïevski, F. : 46, 131 n

Dreyfus, A. : 43, 49

Eco, U. : 166 n

Eisenstein, S. M. : 107 n

Eliot, T. S. : 7

Engels, F. : 31

Euripide : 194 n

Falqui, E. : 181 n

Ferdinando II [Ferdinand II], roi des Deux-Siciles : 27, 75, 109, 120 n, 123, 127, 195

Fiorentino, F. : 107 n

Flamant, F. : 100 n

Flaubert, G. : 46, 139, 201 n

Forster, E. M. : 36

Fortini, F. : 31, 183-184 n

France, A. : 48, 50, 100

Francesco II [François II], roi des Deux-Siciles : 195, 196

Franchetti, L. : 38 n, 187, 188 n

Freud, S. : 7, 21, 22, 23, 29, 31, 44, 46 n, 54 n, 59, 76, 93, 107 n, 124, 133 n, 144 n, 164 n, 180 n, 181, 201 n, 202 n, 203 n

Fréville, J. : 31 n

Fulchignoni, P. : 43 n

Fusco, M. : 50 n

Gadda, C. E. : 26

García Márquez, G. : 25

Garibaldi, G. : 57, 66, 84 n, 108, 109, 135, 139, 148, 149, 167 n, 168, 169, 171, 172, 178 n, 184 n, 193

Genette, G. : 52 n

Ghislanzoni, A. : 182

Gilbert, J. : 106 n

Gilmour, D. : 25 n, 30 n, 38 n

Goethe, J. W. von : 44, 45 n, 46, 78, 133 n

Gontcharov, I. : 79

Gramsci, A. : 43

Granel, G. : 43 n

Greimas, A.-J. : 54 n

Greuze, J.-B. : 96, 125

Grossi, T. : 82 n

Guerrazzi, F. D. : 82 n

Heidegger, M. : 84 n

Homère : 43, 44

Hugo, V. : 102, 107 n

James, H. : 32, 52

Joyce, J. : 7, 32, 47, 53, 79, 135 n, 181

Kafka, F. : 47

Karabetian, É. : 25 n

La Fauci, N. : 29 n, 130 n, 157 n, 168 n, 184 n

La Fayette, Mme de : 131

Laclos, P.-A.-F. Choderlos de : 26, 164 n

Lansing, R. H. : 181 n

Lanza Tomasi, G. : 11, 25 n, 28, 35, 36, 45 n, 47 n, 105 n, 135 n, 140 n, 146 n, 173 n, 179 n, 202 n

Laplanche, J. : 59 n

Laxness, H. : 102 n

Lefebvre, P. : 37 n

Leopardi, G. : 94-95 n

Levaillant, M. : 36 n

Lombardo, M. : 146 n

Lukács, G. : 102, 194, 195 n

Luperini, R. : 126 n, 135 n, 141 n, 172 n, 184, 185 n, 204 n

Macchia, G. : 42 n

Madrignani, C. A. : 49 n

Magny, C.-E. : 102 n

207

Malraux, A. : 47

Manganaro, J.-P. : 11, 45 n, 47 n

Mann, Th. : 47

Manzoni, A. : 102

Margoni, I. : 31 n, 53 n

Marx, K. : 31, 37, 142, 148, 185

Matte Blanco, I. : 22 n, 133 n, 144 n

Mazzini, G. : 178 n

Mérimée, P. : 107 n

Meyers, J. : 123 n, 175 n, 201 n

Milton, J. : 44, 178, 179 n

Mirabeau, A.-B.-L. Riquetti de : 156

Molière, J.-B. Poquelin dit : 45, 46

Montale, E. : 28, 32, 42 n, 181 n, 184 n, 185 n

Montesquieu, Ch.-L. de Secondat de : 46, 143 n

Moravia, A. : 31, 185 n, 196 n

Musil, R. : 47

Nabokov, Vl. : 25

Napoléon : 46, 76, 148, 175, 176, 179 n

Negri, N. : 43 n

Orlando, F. : 7, 8, 11, 13 n, 19 n, 20 n, 23 n, 25 n, 37 n, 44 n, 46 n, 48 n, 54 n, 89 n, 104 n, 105 n, 110 n, 112 n, 117 n, 120 n, 130 n, 131 n, 146 n, 150 n, 160 n, 163 n, 176 n, 180 n, 181 n, 186 n, 202 n

Ossian : 26

Paduano, G. : 44 n

Pallavicino Trivulzio, G. G. : 103, 171

Paolo V [Paul V], pape : 120 n

Paris, R. : 43 n

Pascal, B. : 166, 179

Pasternak, B. : 25, 195 n

Piccolo, L. : 28

Pirandello, L. : 33-34, 38, 39, 49-50, 147

Pizzuto, A. : 147 n

Poe, E. A. : 26

Polo, N. : 53 n

Prévost, J. : 53 n, 131 n

Proust, M. : 19-21, 22, 29, 32, 36, 37, 47, 53, 79, 97, 130 n, 166-167 n, 173 n, 181 n, 185 n

Pugliatti, P. : 52-54

Racine, J. : 7, 26, 194 n

Ragusa, O. : 53 n, 135 n

Rameau, J.-Ph. : 46

Recupero, A. : 57 n, 168 n, 178 n, 184 n, 188 n, 189 n

Reichel, E. : 186 n

Renda, F. : 30 n, 57 n, 144 n, 178, 183 n, 191 n

Romeo, R. : 114, 178, 187

Rosini, G. : 82 n

Rossini, G. : 24

Rotolo, O. : 191 n

Roulin, A. : 131 n

Rousseau, J.-J. : 46, 75

Rousset, J. : 110 n

Ruggero II [Roger II], roi de Sicile : 143 n

Russo, L. : 34 n

Saccone, E. : 84 n

Sade, D.-A.-F. de : 164-165

Sainte-Beuve, Ch.-A. de : 8, 19-21, 22, 29

Saint-Simon, L. de Rouvroy de : 7, 25, 26

Salgari, E. : 166 n

Salvestroni, S. : 181 n

Samonà, G. P. : 24-25, 29 n, 36 n, 38 n, 42 n, 47 n, 82 n, 89, 94-95 n, 97 n, 100 n, 107 n, 118 n, 138, 140 n, 150 n, 157 n, 184 n, 185-186 n, 192 n, 196 n, 201 n, 204 n

Sandre, Y. : 20 n

Sartre, J.-P. : 47

Saussure, F. de : 54 n

Schnitzler, A. : 100

Sciascia, L. : 42 n, 185 n

Scott, W. : 102-103, 194

Servello, A. : 201 n

Shakespeare, W. : 7, 17, 44-45, 46, 78, 79, 130 n, 131 n, 178

208

Sophocle : 43-44

Spinazzola, V. : 42 n, 163 n, 173 n

Spitzer, L. : 25, 55

Squillacioti, P. : 42 n

Staline, I. V. : 39

Starobinski, J. : 21

Stendhal, H. Beyle dit : 7, 20, 26, 37, 46, 53, 73, 107 n, 131, 135 n, 174-175, 183

Stuart, J. : 185 n

Svevo, I. : 26, 47, 185 n

Swift, J. : 140

Tadié, J.-Y. : 97 n

Taine, H. : 21

Tasso [Tasse], T. : 44

Taylor, N. : 45 n

Thompson, A. : 45 n

Thorez, M. : 31 n

Todorov, T. : 54 n

Tolstoï, L. : 36, 46, 100, 131

Tomasi di Lampedusa Wolff, A. : 35, 131, 132 n, 183 n

Trifone, P. : 130 n

Trotsky, L. : 89 n

Umberto I [Humbert Ier], roi dItalie : 38, 88 n

Vega Carpio, Lope F. de : 179 n

Verdi, G. : 112, 182

Verga, G. : 33-34, 38, 39, 49, 126 n, 131 n, 147

Vigny, A. de : 107 n

Villari, E. : 107 n

Visconti, L. : 8

Vitello, A. : 25 n, 29 n, 30 n, 34 n, 38 n, 40 n, 102 n, 105 n, 177 n

Vittorio Emanuele II [Victor-Emmanuel II], roi dItalie : 136

Voltaire, F.-M. Arouet dit : 46, 120, 121 n, 175

Wagner, R. : 48

Woolf, V. : 7, 32, 47, 53, 79, 135 n, 181 n

Yourcenar, M. : 37, 102

Zago, N. : 42 n, 184 n

Zatti, S. : 148 n

Zola, É. : 33, 163 n.