Aller au contenu

Index des noms

Afficher toutes les informations ⮟

  • ISBN: 978-2-8124-0604-1
  • ISSN: 2111-6970
  • DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-4393-0.p.0347
  • Éditeur: Classiques Garnier
  • Date de parution: 24/07/2012
  • Langue: Français
Accès libre
Support: Numérique
347

index des noms

Albert, Nicole G. : 7, 13-14, 16n, 17, 64, 66n, 67n, 69, 87, 99n, 103, 103n, 109, 111n, 134, 137, 141, 141n, 156, 156n, 157, 160n, 169, 173, 190, 190n, 192-195, 197, 200n, 205, 211, 211n, 212, 227, 328n, 334, 336-337

Aldrich, Robert : 334

Andrès, Philippe : 8, 55, 55n, 155n, 331, 338

Angenot, Marc : 334

Arc, Stéphanie : 20n, 334

Arnold, Paul : 32, 32n, 338

Aroui, Jean-Louis : 135, 135n, 217, 217n, 340

Augier, Émile : 71, 119n, 316, 333

Avice, Jean-Paul : 32n, 339

Badesco, Luc : 71n, 338

Banville (de), Théodore : 7, 8, 12, 13n, 17-18, 23, 24-35, 46, 49, 53, 55-60, 62, 63, 64, 70, 72, 74-75, 83, 83n, 86, 89, 94, 108-109, 111-115, 117, 119, 119n, 120, 120n, 123-124, 126-133, 139, 147, 149-155, 170-171, 179-180, 189, 189n, 190-193, 195, 198n, 201, 205n, 209, 212, 216-217, 217n, 219, 223n, 224, 229n, 232-235, 251-261, 332, 338, 340-341

Bassim, Tamara : 117, 117n, 197n, 338

Battistini, Yves : 8, 15, 39, 39n, 44, 46n, 48, 60n, 116n, 175n, 342

Baudelaire, Charles : 7, 11n, 12-15, 17-19, 21, 23-37, 45-47, 49, 51, 51n, 53-55, 59n, 63-65, 72-73, 75, 75n, 79-80, 82-83, 85-86, 89, 89n, 92-98, 106-109, 111-121, 123-128, 131-133, 139-140, 145-146, 149-150, 155, 155n, 158, 160, 162, 162n, 164n, 165, 170-172, 174, 174n, 177-179, 181, 183-186, 188n, 189-192, 197-199, 201, 206n, 208, 212, 225-230, 232-240, 328, 331, 333-334, 336-341

Bayle, Pierre : 41, 80, 344

Becker, Karin : 177n, 339

Belot, Adolphe : 12, 14n, 98, 105

Benjamin, Walter : 35, 37, 37n, 43n, 51, 51n, 54n, 65, 65n, 86, 95, 95n, 338

Bernadet, Arnaud : 38, 38n, 224n, 339

Berthier, Philippe : 337

Bescherelle : 81, 83, 84, 94, 102, 112, 344

Bessard-banquy, Olivier : 89n, 340

Boehringer, Sandra : 20, 20n, 48, 48n, 51, 51n, 230n, 335

Bonello, Christian : 335

Bonnet, Marie-Jo : 7, 15, 16, 39n, 44n, 47, 47n, 54, 66, 69, 69n, 70, 73n, 91, 91n, 99, 202n, 230n, 335

Bordas, Éric : 61, 61n, 222n, 337

Bornecque, Jacques-Henry : 72n, 135n, 138n, 339

Boyer, Philoxène : 8, 13n, 18, 26-28, 30-31, 35n, 39n, 44, 53, 56-59, 61-62, 70, 72, 74, 83, 111, 114-115, 119-120, 123-124, 131, 147, 152-153, 189, 197, 251, 257-261, 316, 333-339

Brantôme, Pierre (de Bourdeille) : 16, 79, 80, 85, 97, 219

Brasillach, Robert : 47

Brunel, Pierre : 12, 15n, 34, 45n, 54, 177n, 218, 335, 337, 339, 342

348

Brunet, François : 8, 26n, 81

Brunet, Philippe : 59, 188n

Butler, Judith : 13, 16, 68, 204, 239, 335

Cabanès, Jean-Louis : 30-31, 186, 186-187, 340

Cantel, Henri : 7, 12, 17-19, 23-24, 29, 59, 64, 73, 92n, 102-103, 108-109, 136, 136n, 142-146, 162-163, 167, 169, 169n, 174, 174n, 176-181, 183, 183n, 186, 194, 199, 201-202, 206, 208, 210, 212, 227, 230n, 232, 232n, 234, 237, 262-266, 341, 351

Carlier, François : 87n, 99n, 103n, 334, 344

Cazals, F.-A : 117n, 222n, 339

Champfleury, Jules : 33, 126, 155n, 334

Chaperon, Sylvie : 335

Chervel, André : 46n, 53, 53n, 345

Chevrier, Alain : 129-130, 140n, 343

Corbin, Alain : 15, 15n, 69n, 71n, 91n, 107n, 141n, 334, 337

Courouve, Claude : 86-89, 211n, 335, 344

Crepet, Eugène : 34n, 35n, 97n, 119n, 123n, 128, 339

Cusset, François : 335, 344

Dario, Émile : 332

Daudet, Alphonse : 12, 12n, 18, 30, 32, 59, 59n, 71-72, 105, 120, 155n, 200, 332

David, Sylvain-Christian : 59n, 74, 304, 339

David-de palacio, Marie-France : 54n, 343

Decottignies, Jean : 106n, 342

Dejean, Joan : 7, 12-13, 37n, 39, 43n, 67, 69n, 165, 189n, 190, 197, 197n, 198n, 199, 226, 239, 335, 338, 340

Delvau, Alfred : 7, 12, 19n, 32, 66, 73, 73n, 80, 84-86, 94, 99n, 101-103, 142-143, 157, 159, 169, 175, 183, 204-205, 208, 210, 234, 334, 344

Deschanel, Émile : 7, 17, 18, 32-33, 49, 59, 81-83, 93, 108-109, 116, 127, 141, 228, 238, 281-307, 334

Diderot, Denis : 13, 104, 112, 122n, 115, 170, 333, 338

Dionis, Pierre : 100, 100n, 344

Dorval, Marie : 69, 70n, 333

Dottin-orsini, Mireille : 71, 71n, 200, 201n, 205, 205n, 212n, 342

Dumas, Alexandre : 50, 50n, 71, 71n, 124, 124n, 141, 209, 334

Dupas, Solenn : 21, 39, 39n, 89n, 154n, 155n, 223-224, 226-227, 339-340

Dupont, Jacques : 28, 33, 33n, 80, 80n, 92, 93n, 95, 95n, 109n, 110n, 112, 115, 118n, 119, 149, 178n, 190, 331

Durand, Gilbert : 42, 42n, 342

Durand, Pascal : 140n, 343

Édelman, Nicole : 105n, 107n, 110n, 111n, 205n, 344

Edwards, Peter J. : 8, 25n, 26, 57-58, 70n, 131n, 151, 151n, 153, 153n, 251n, 256n, 257n, 331, 334, 340

Enckell, Pierre : 81, 345

Éribon, Didier : 335, 337, 344

Ferguson, Gary : 140, 140n, 335

Foucault, Michel : 16, 68, 68n, 89, 98n, 99n, 188, 335

Garreta, Anne-Françoise : 20, 20n, 337

Gasarian, Gérard : 107n, 340

Gautier, Théophile : 11n, 12, 17, 18, 19n, 24-33, 41, 43-44, 46, 48-49, 50n, 57-59, 62-65, 73-75, 97, 105, 112, 120, 120n, 124, 131, 131n, 143n, 157, 183, 183n, 191, 191n, 208, 255, 308-316, 327n, 334, 338, 340-341

Gendre, André : 133, 133n, 343

Goujon, Jean-Paul : 343

Goulemot, Jean-Marie : 92n, 136n, 142n

Grimal, Pierre : 344

349

Gury, Christian : 67n, 335

Guyaux, André : 23n, 26n, 33n, 37n, 54n, 228n, 232n, 339-340

Hannon, Théodore : 18, 64, 64n, 160, 176, 224, 224n, 332

Hope, Alexandre : 50, 334

Houbre, Gabrielle : 337

Houssaye, Arsène : 13n, 18, 28-29, 31, 39n, 50, 50n, 53, 59-60, 60n, 69, 69n, 116n, 119, 128, 128n, 131, 149-152, 155n, 167, 168n, 189, 238, 316, 332-333

Jayot, Delphine : 108n, 340

Juden, Brian : 44n, 342

Juillerat, Paul : 71, 189, 189n, 333

Krafft-ebing, R. : 14n, 86, 103-104, 105n, 137, 168, 344

Krief, Huguette : 11n, 16n, 41n, 44n, 45, 45n, 47, 48n, 343

Kushner, Éva : 44n, 342

Labarthe, Patrick : 12n, 206, 206n, 337

Lacambe, Geneviève : 113n, 339

Laforgue, Pierre : 13n, 73n, 107n, 128n, 149, 188n, 229, 229n, 234, 236, 236n, 335, 338-340

Ladenson, Élisabeth : 88, 88n, 335

Lamartine, Alphonse (de) : 12, 12n, 18, 29, 49, 61, 61n, 97, 146, 189, 189n, 233, 233n, 235, 332

La morvonnais, Hippolyte : 189, 189n, 333

Larousse, Pierre : 7, 61, 81, 82, 84, 101, 106, 118, 142, 146, 146n, 191, 204, 205, 208, 344

Laupts (Dr.) : 96, 96n, 344

Lemer, Julien : 27n, 34, 34n, 114, 343

Le rouge, G. : 117n, 222n, 339

Lescart, Alain : 71n, 345

Lévi-strauss, Claude : 42n, 342

Louÿs, Pierre : 12, 98, 103n, 126, 126n, 127, 145n, 148, 157n, 159, 168, 173, 176n, 179, 200, 332

Marks, Elaine : 335

Martineau, L. (Dr) : 102, 102n, 344

Maulpoix, Jean-Michel : 65n, 107n, 339-340

Maurouard, Elvire : 339

May, Georges : 13n, 115, 338

Ménard, Louis : 17, 18, 23, 31, 32, 53, 59, 94, 113n, 118, 118n, 119, 119n, 120, 120n, 121, 123, 170, 179, 202, 317, 332, 339

Mendès, Catulle : 12, 14, 14n, 19, 23, 29-31, 36, 36n, 164n, 167, 171, 182, 192, 200, 211-212, 228, 228n, 327, 327n, 332-334

Mendès-leite, Rommel : 87n, 335, 338

Michel, Alain : 54n, 76, 340

Mirabeau : 51n, 66, 127, 127n, 334

Monneyron, Frédéric : 63n, 66-67, 342

Monnier, Henri : 19, 73, 86, 86n, 94, 106, 106n, 143, 143n, 155, 155n, 157, 171-172, 202, 202n, 211, 333

Montesquiou (de), Robert : 113n, 334

Mora, Édith : 7, 39n, 44, 47, 49-50, 342

Morier, Henri : 138, 138n, 145n, 344

Mortelette, Yann : 30n, 339

Murat, Laure : 335

Murphy, Steve : 7, 21, 92-93, 95, 98n, 116n, 126n, 135-138, 157, 157n, 162-164n, 218n, 220-222, 222n, 332, 339-341

Oberlé, Gérard : 29, 29n, 339

Oehler, Dolf : 82n, 89n, 339

Pakenham, Michael : 32n, 154n, 333, 341

Palacio, Jean (de) : 124, 124n, 342

Parent-duchâtelet, Alexandre : 71, 71n, 91, 91n, 103, 103n, 106n, 141, 141n, 334

Pastre, Geneviève : 20, 20n, 335

350

Peyre, Henri : 119, 119n, 188n, 190n, 339

Pichois, Claude : 7, 15, 23n, 24n, 32-35, 54n, 73n, 80-81, 92, 93n, 95, 95n, 109n, 110n, 116n, 118n, 126n, 185, 198n, 230n, 331, 333, 339, 341

Pidansat de mairobert (de), M.-F. : 66n, 73n, 333

Pipelet, Constance : 11, 11n, 333, 341

Pizzorusso, Arnaldo : 35n, 341

Planté, christine : 11n, 13n, 125, 125n, 126n, 189n, 228-229, 336-338, 341, 343

Poirier, Guy : 336

Ponchon, Raoul : 19, 47, 155, 156n, 205n, 211-212, 227, 227n, 328, 332

Praz, Mario : 38, 38n, 63n, 67n, 143n, 202, 203n, 237, 237n, 339

Prazan, Michaël : 339

Proust, Marcel : 34, 34n, 67n, 88, 88n, 179, 335, 339

Quesnel, Michel : 13n, 36, 36n, 336

Rable, Paul-Pierre : 15, 46, 60, 62, 244

Rachilde : 12, 14n, 66, 188

Raynaud, Ernest : 177n

Rédarez Saint-Remy, J.-H. : 46, 60

Richepin, Jean : 12, 181n, 216

Richer, Jean : 120n, 341

Richter, Mario : 114, 114n, 338-339

Robic, Myriam : 7, 9, 13, 35n, 89n, 338-340

Ryo-menarlec : 110, 332

Saminadayar-perrin, Corinne : 149n, 166, 168, 171

Sand, George : 29, 51, 63-64, 69-70, 97, 190, 193-194, 202

Sapho (personnage historique) : 41-52

Schultz, G. : 13n, 341

Schultz, Marianne : 90, 92n

Scotti, Sergio : 170n, 341

Sicard, Monique : 109

Souffrin-Le Breton, Eileen : 8, 130, 191n, 331

Staël, Germaine (de) : 11, 43, 197, 310, 333, 340

Tamagne, Florence : 336, 338

Tardieu, Ambroise : 68, 87n, 90, 99, 102, 103n, 344

Tilliette, Jean-Yves : 341

Tin Louis-Georges : 335-336

Tissot, Samuel-Auguste : 100

Touzet : 189, 332

Turnell, Martin : 17, 340

Vaillant, Alain : 94-95, 340

Vatan, Florence : 107n, 341

Védrine, Hélène : 14n, 111n, 159n, 160, 337

Verhaeren, Émile : 32, 192, 334

Verlaine, Paul : 6, 7, 9, 12-14, 17-18, 21, 23-25, 31-33, 36-40, 45, 47, 49, 51, 53, 60-61, 73, 86-87, 89, 103, 108-110, 112-113, 116-117, 119, 126, 131, 133-140, 153-154, 157-161, 164-171, 174, 175n, 176-177, 179, 182-183, 198, 201, 208, 211-213, 215-227, 236-237, 239-240, 338-341

Vivien, Renée : 14, 14n, 20, 64, 67n, 113n, 126, 128n, 134, 164n, 168, 176n, 192, 195, 199, 204, 211, 240, 241-243, 332

Zissmann, Claude : 138, 341